Site icon Ufugaji Bora

MCHANGO WA SEKTA YA KILIMO KWENYE PATO LA TAIFA KWA MWAKA 2018/2019

DONDOO ZA HOTUBA YA WAZIRI WA MIFUGO NA UVUVI YA BAJETI YA MWAKA 2018/2019 MAKADIRIO YA ONGEZEKO LA MIFUGO TANZANIA

Katika mwaka 2018/2019, Wizara ilitarajia kukusanya kiasi cha shilingi 18,467,945,100. Hadi kufikia tarehe 15 Mei, 2019 kiasi cha shilingi 33,853,050,919 kimekusanywa na Wizara kutoka Sekta ya Mifugo sawa na asilimia 183.31 ya lengo la makusanyo.

Mchango wa kila chanzo kwa mwaka 2018/19 ni kama inavyoonekana hapa chini:

Exit mobile version