You dont have javascript enabled! Please enable it!

DONDOO ZA HOTUBA YA WAZIRI WA MIFUGO NA UVUVI YA BAJETI YA MWAKA 2018/2019

MAKADIRIO YA ONGEZEKO LA MIFUGO TANZANIA

Aina ya mfugoIdadi 2017/2018Idadi 2018/2019
Ng’ombemilioni 30.5milioni 32.2
Mbuzimilioni 18.8milioni 20.0
Kondoomilioni 5.3milioni 5.5
Kuku kwa ujumla

-kuku wa asili

-kuku wa kisasa

milioni 74.8milioni 79.1
milioni 38.2milioni 38.5
milioni 36.6milioni 40.6
Nguruwemilioni 1.9milioni 2.0
Punda595,160636,997

NB: Mifugo katika mwaka 2018 ilikua kwa asilimia 4.9 na

kuchangia asilimia 7.6 katika Pato la Taifa.

 

ONGEZEKO LA UZALISHAJI WA MAZAO YA MIFUGO

Aina ya zaoKiasi mwaka 2017/2018Kiasi mwaka 2018/2019
Maziwalita bilioni 2.4lita bilioni 2.7
Nyamatani 690,629tani 679,992
Mayaibilioni 3.2bilioni 3.6
Ngozi za ng’ome, Mbuzi na kondootani 15,389 (thamani ya shilingi bilioni 22)tani 16,012 (thamani ya shilingi bilioni 22.8)

Leave a Reply

error: Alert: Imezuiliwa !!