DONDOO ZA HOTUBA YA WAZIRI WA MIFUGO NA UVUVI YA BAJETI YA MWAKA 2018/2019

MAKADIRIO YA ONGEZEKO LA MIFUGO TANZANIA

Aina ya mfugo Idadi 2017/2018 Idadi 2018/2019
Ng’ombe milioni 30.5 milioni 32.2
Mbuzi milioni 18.8 milioni 20.0
Kondoo milioni 5.3 milioni 5.5
Kuku kwa ujumla

-kuku wa asili

-kuku wa kisasa

milioni 74.8 milioni 79.1
milioni 38.2 milioni 38.5
milioni 36.6 milioni 40.6
Nguruwe milioni 1.9 milioni 2.0
Punda 595,160 636,997

NB: Mifugo katika mwaka 2018 ilikua kwa asilimia 4.9 na

kuchangia asilimia 7.6 katika Pato la Taifa.

 

ONGEZEKO LA UZALISHAJI WA MAZAO YA MIFUGO

Aina ya zao Kiasi mwaka 2017/2018 Kiasi mwaka 2018/2019
Maziwa lita bilioni 2.4 lita bilioni 2.7
Nyama tani 690,629 tani 679,992
Mayai bilioni 3.2 bilioni 3.6
Ngozi za ng’ome, Mbuzi na kondoo tani 15,389 (thamani ya shilingi bilioni 22) tani 16,012 (thamani ya shilingi bilioni 22.8)

Leave a Reply