Site icon Ufugaji Bora

Mwongozo wa ufugaji wa samaki aina ya sato

FUGA SAMAKI KWA KIPATO ENDELEVU NA CHAKULA BORA

UTANGULIZI

Ufugaji wa samaki unafaida zifuatazo: huongeza kipato kwa wakulima, hurahisisha upatikanaji wa chakula hasa chakula aina ya protini,unapunguza kasi kubwa ya uvunaji wa samaki katika mazingira ya asili kama mito bahari na maziwa na pia ufugaji wa sato ni chanzo cha ajira. Sato ameonekana kua  samaki anaefanya vizuri kwa kufugwa katika nchi nyingi za Africa, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kuvumilia mazingira magumu na hukua kwa kasi kwa muda mfupi, hufikia kiasi kinachohitajika sokoni, pia sato wanauwezo wa kuzaliana kwa urahisi na kwa wingi sana hasa wakiwa wanapewa chakula kizuri.Katika mazingira ya asili, sato hula vyakula vya aina mbalimbali,vinavyoweza kuwa vimelea vya majini (mimea midogo midogo inayoota majini) na wanyama wadogo wadogo wanao ishi majini mfano minyoo. Katika bwawa mimea midogo midogo inayoota majini inaweza kukuzwa kwa kurutubisha bwawa na mbolea itokanao na viumbe hai kama vile kuku, mbuzi au mimea (miti) pia mbolea ya viwandani.Wakati sato wanatafuta chakula hutumia nishati kubwa sana ili kukamilisha mahitaji yao ya mwili wakiwa katika mazingira ya asili. Zaidi wakiwa katika hali ya ufugwaji samaki wengi hupatika kwenye eneo dogo, matokeo yake huwa nivigumu na hasara kuendelea kutegemea chakula cha asili. Hivyo huwa inalazimisha kutengenza na kulisha chakula cha viwandani, kinacho tengenezwa kwa kufuata sayansi ya mnyama na hali aliyo nayo wakati huo, ili kutoa faida endelevu kwa mkulima wa samaki.

Ulishaji wa vyakula vya viwandani vinamuwezesha mkulima kupata faida kulingana na ubora wa chakula anacho wapa samaki, kwani vyakula vya kutengeneza (viwandani) hutengenezwa vikiwa na virutubisho vinavyo hitajika kwa samaki wenye lika husika au hali furani waliyonayo samaki kwa wakati huo, mkulima anaweza kulisha samaki chakula kulingana na mahitaji ya samaki kwa wakati huo, hii hupelekea uzalishaji wenye tija kwa mkulima. Hii ni muhimu ukifikiria kuwa gharama za chakula huchukua 60-70% ya gharama zote za ufugaji wa samaki.

 

Uwezo wa chakula cha samaki kufanya kazi unategemea zaidi;

1.Uwezo wake wa kukizi virutubisho vinavyo hitajika kwa samaki wanaokua.

  1. Uwezekano wa kuliwa na samaki
  2. Uimala wake katika maji na matokeo yake kwenye ubora wa maji.

Kuhakikisha matokeo mazuri kutoka chakula kamili (punje zilizotengenezwa) hatua zifuatazo lazima zifuatwe kabla na wakati wa uzalishaji.

 

Hatua za mwanzo

Uandaaji wa bwawa

Jaza maji kwenye bwawa.

Jaza maji kwenye bwawa lilo fungwa wavu kwenye bomba linalo ingiza maji.

Hakikisha kina ni wastani unaoshauriwa na wataalamu wa ufugaji wa samaki ambao ni 1M (cm 80 kueleke bomba la kuingizia maji na siyo zaid ya mita1.2 kuelekea bomba la kutolea maji).

 

Upandikizaji wa vifaranga vya samaki

 

Uangalizi wa bwawa

 

Vipimo vingine

 

NAMNA YA KULISHA CHAKULA KINACHO ELEA

 

Namna ya kuwafundisha samaki kula kwa mwitikio au muhemuko.

 

KUMBUKA;

 

Kifaa cha kuongezea hewa katika

 

Tank za kufugia samaki pamoja na kuzalishia vifaranga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version