A. SHERIA ZA MIFUGO (Livestock Acts)

 1. Sheria ya Veterinari (Veterinary Act) Na. 16 ya Mwaka 2003
 2. Sheria ya Magonjwa ya Mifugo (Animal Diseases Act) Na. 17 ya Mwaka 2003
 3. Sheria ya Samaki (Fisheries Act) ya mwaka 2003
 4. Sheria ya Chakula, Madawa na Vipodozi Tanzania (The Tanzania Food, Drugs and Cosmetics Act) ya mwaka 2003
 5. Sheria ya Maziwa (The Dairy Industry Act) Na. 8 ya Mwaka 2004
 6. The Deep Sea Fishing Authority (Ammendment) Act 2007
 7. Sheria ya Ustawi wa Wanyama (The Animal Welfare) Na. 19 ya Mwaka 2008

 

B. KANUNI ZA MIFUGO (Livestock Regulations)

 1. THE HIDES, SKINS AND LEATHER TRADE (REGISTRATION OF PREMISES AND LICENSING) REGULATIONS, 2009.
 2. THE HIDES, SKINS AND LEATHER TRADE (TRAINING STANDARDS FOR LICENSING HIDE DRESSERS AND GRADERS) REGULATIONS, 2009
 3. THE HIDES, SKINS AND LEATHER TRADE (HIDES AND SKINS DEFECTS CONTROL) REGULATIONS, 2009
 4. THE HIDES, SKINS AND LEATHER TRADE (DUTIES AND POWERS OF INSPECTORS REGULATIONS 2009)
 5. THE HIDES, SKINS AND LEATHER TRADE ACT, 2008(TRADING IN HIDES, SKINS AND LEATHER)
 6. Veterinary(Training Standrds for Registration, Enrolment and Enlistment)Regulations
 7. Veterinary(Training Standards for licencing meat inspectors, Artificial Inseminators and Veterinary Laboratory Technicians) Regulations
 8. Veterinary(Registration Examination for Veterinarians and Veterinary Specialists) Regulations
 9. Veterinary(Procedures for Inspection of Veterinary Facilities) regulations
 10. Veterinary (Licencing of meat inspectors) Regulations-1
 11. Veterinary (Licencing of Artificial Insemination Technicians) Regulations
 12. Veterinary practice by Paraprofessionals and Para Ass-1
 13. CODE OF CONDUCT FOR VETERINARY PARAPROFESSIONALS AND PARAPROFESSIONAL ASSISTANTS

 

C. SERA ZA MIFUGO (Livestock Policies)

 1. Animal Welfare- Livestock policy Statement
 2. Sera ya Taifa ya Mifugo
 3. National Fisheries Policy
 4. Information Technology Policy

 

D. HOTUBA ZA BUNGE LA BAJETI WIZARA YA MIFUGO

 1. Hotuba-ya-Bajeti-2012-2013
 2. Hotuba-ya-Bajeti-2013-2014
 3. Hotuba-ya-Bajeti-2015-2016
 4. Hotuba-ya-Bajeti-2016-2017 au Video yake
 5. Hotuba-ya-Bajeti-2017-2018
 6. Hotuba-ya-Bajeti-2018-2019
 7. Hotuba-ya-Bajeti-2019-2020 pdf au Video yake
 8. Hotuba-ya-bajeti-2020-2021 (pdf)

 

E. MAMBO MENGINE

 1. National Livestock Research Institute
 2. Structure of LIRTRAD
 3. Department of Livestock Idendification, Registration and Traceability (LIRTRAD)
 4. Baraza la Ustawi wa Wanyama
 5. Kitabu cha wanyama pori


F. NYARAKA ZA UFUGAJI WA SAMAKI

 1. Mwongozo wa usimamizi shirikishi unaohusisha jamii ya wavuvi wa pwani ya bahari ya hindi

Leave a Reply