Site icon Ufugaji Bora

UFUGAJI WA MBUZI WA MAZIWA: MWANZO – MWISHO

Ufugaji wa mbuzi wa maziwa: mwanzo – mwisho

Mbuzi

Aina za Mbuzi wa Maziwa

Aina ya mbuzi anayepatikana sehemu nyingi nchini ni Small East African Goat na hutoa kiwango kidogo sana cha maziwa. Hata hivyo mbuzi hawa wanaweza kuzalishwa na mbuzi wa kigeni ili kupata mbuzi wa aina ya hali ya juu wanaotoa maziwa mengi na wenye uwezo wa kustahimili magonjwa na hali ya hewa ya hapa nchini.

Aina ya mbuzi wa kigeni wanaopatikana nchini ni kama vile:

Ikiwa unataka kufuga mbuzi wa maziwa ni bora kutafuta ushauri kutoka kwa wataalamu wa mifugo katika eneo lako ili wakufahamishe aina nzuri ya mbuzi wanaopatikana na mbinu nzuri za kuwazalisha zinazopatikana nchini.

Jinsi ya kuwalisha Mbuzi wa Maziwa

Ni muhimu kufahamu kuwa chakula unachomlisha mbuzi wako ndicho kitakachotengeneza maziwa hivyo basi ni muhimu:

 

Magonjwa yanayowakabili Mbuzi wa Maziwa

Hakikisha unawachunguza mbuzi wako mara kwa mara na kuwapa chanjo ili kuwakinga dhidi ya magonjwa, wadudu hatari na kuwalisha vyakula bora viliyvo na madini muhimu.

Baadhi ya magonjwa yanayowakabili mbuzi ni kama vile:

 

Mambo muhimu ya kuzingatia kwenye ufugaji wa mbuzi wa maziwa

Matatizo yanayowakumba wafugaji wa Mbuzi wa maziwa nchini

Watanzania wengi hufuga mbuzi kwa ajili ya nyama na kwa sababu za mila na tamaduni hivyo basi kufanya ufugaji wa mbuzi wa maziwa kubaki nyuma.

Ufugaji huu wa mbuzi hukabiliwa na vizuizi vingi vya utamaduni ambavyo lazima viepukwe ili ufugaji huu uweze kuwa na tija.

Baadhi ya matatizo yanayokumba ufugaji wa mbuzi wa maziwa ni kama vile:

 

Mbinu za kueneza elimu ya umuhimu wa maziwa ya mbuzi

 

Nyumba ya Mbuzi

Unaweza kufuga mbuzi ndani ya nyumba au zero grazing endapo huna shamba kubwa, lakini ikiwa una eneo kubwa la shamba waweza kuwaruhusu wajitafutie nyasi wenyewe (ufugaji huria).

Chumba cha mbuzi mmoja kinaweza kujengwa kwa kutumia mbao na kinapaswa kuwa na kipimo cha upana wa futi 4 na urefu wa futi 6 na kwenda juu futi 12 na kumbuka kuacha eneo la futi 6 mraba kwa mbuzi kufanyia mazoezi na kumbuka kuweka vijisanduku/vyombo viwili kimoja cha kulia chakula na kingine cha kunywea maji.

Ni bora kuhakikisha kuwa mlango wa nyumba ama banda hautazamani moja kwa moja na mahali upepo unakotokea ili kuwakinga dhidi ya magonjwa yaambukizwayo kwa njia ya hewa.

 

Umuhimu wa afya ya umma kwa Wafugaji wa Mbuzi wa maziwa

Maziwa ya mbuzi kama ilivyo kwa ng’ombe wa maziwa kinaweza kuwa chanzo cha magonjwa ya kuambukizwa kwenda kwa binadamu.  Baadhi ya madhara yanayotokana na utumiaji wa maziwa ni kama vile.

Magonjwa

 

Uzalishaji wa Mbuzi

Kumbuka ili kuwa na aina nzuri ya mbuzi wanaotoa maziwa mengi hutokana na usimamizi bora na uwezo wake wa kimaumbile. Mbuzi hawa wa kigeni huathiriwa sana na mbadiliko ya hali ya hewa na magonjwa yanayopatikana katika eneo wanalofugiwa na chakula kinachopatikana ikiwa yatatofautiana na pale wanapotoka.

 

Mambo muhimu unayopaswa kufahamu kabla ya kuwazalisha mbuzi wako.

Ni vyema kuhifadhi kumbukumbu ama rekodi za mbuzi wako wa maziwa ili kutambua wakati wa kuwatenga wale wasiofaa katika kundi.

 

Chanzo: The beehives

Exit mobile version