Site icon Ufugaji Bora

UTARATIBU WA KUPATA LESENI YA BIASHARA YA MIFUGO HAI

A: BIASHARA YA MIFUGO KATIKA MKOA

Mfanyabiashara anapaswa kuwa na vielelezo vifuatavyo:

Mfanyabiashara mwenye viambatisho husika atapewa Leseni ya kufanya biashara ya Mifugo ndani ya Mkoa husika. Leseni inatolewa na Ofisi ya Biashara ya Halmashauri kwa malipo ya kuanzia shilingi 80,000 na kuendelea kulingana na ada iliyopangwa na Halmashauri Husika.

B: BIASHARA YA MIFUGO NDANI YA NCHI

Mfanyabiashara anayefanya biashara ya mifugo ndani ya nchi yaani katika minada ya awali, upili na mipakani anapaswa kuwa na vielelezo vifuatavyo:

Mfanyabiashara mwenye viambatisho husika atapewa Leseni ya kufanya biashara ya Mifugo ndani ya nchi kutoka BRELA kwa malipo ya shilingi 200,000.

Endapo atahitaji huduma nyingine BRELA kama vile

C: BIASHARA YA MIFUGO NJE YA NCHI

Mfanyabiashara anayefanya biashara ya mifugo nje ya nchi yaani kutoka minada ya mipakani kwenda nje ya nchi anapaswa kuwa na vielelezo vifuatavyo:

Mfanyabiashara mwenye viambatisho husika atapewa Leseni ya kufanya biashara ya Mifugo nje ya nchi kutoka BRELA kwa malipo ya shilingi 300,000.

Endapo atahitaji huduma nyingine BRELA kama vile

 

CHANZO: TOVUTI YA WIZARA YA MIFUGO NA UVUVI

Exit mobile version