Site icon Ufugaji Bora

Jinsi ya kuzuia kuku wako wasipate magonjwa

Na Mkulima Mbunifu

Ufugaji wa kuku una faida kubwa, lakini mkulima anatakiwa kuzuia kadri awezavyo uwezekano wa kuwepo magonjwa shambulizi.

Wafugaji wengi wamekuwa wakiwekeza katika ufugaji wa kuku. Ufugaji huo unalenga kuku wa kisasa au wa kienyeji. Wanajenga mabanda, kununua chakula, pamoja na kuku, wakitarajia kupata faida kubwa kutokana na uwekezaji huo. Hata hivyo, mradi unapoanza mambo huonekana kwenda sawa, mpaka mfugaji anaposhtuliwa na mlipuko wa magonjwa ambayo hupunguza uzalishaji au kuua kuku.

Mfugaji anaweza kufanya nini kupunguza hatari hii?
Mbinu zinazotumiwa na wakulima duniani kote zinanaonesha kuwa kuweka banda katika hali ya usafi, kuwalisha kuku ipasavyo na kuwapatia maji safi, ndiyo njia ya kwanza muhimu ya kupambana na magonjwa, kama vile mharo mwekundu, kipindupindu cha kuku, na ndui. Kuwa makini katika ufugaji wa kuku ni pamoja na kutoa chanjo kwa kuku, kuzuia magonjwa kama sotoka au ndigana na ndui.


Taratibu za kufuata ili kuzuia magonjwa

Utunzaji wa banda la kuku
      • Ni lazima nyumba ya kuku iwe safi na kavu muda wote

Kwa wiki
• Ondoa matandazo machafu na kuweka mapya.


Kwa mwezi
• Angalia uwepo wa wadudu na chawa, kisha utibu kama kuna ulazima.


Zingatia haya kabla ya kuleta mifugo wapya bandani

  1. Ondoa matandazo yote, vyombo vya kulishia na kunyweshea.
  2. Ondoa uchafu wote unaoonekana bandani.
  3. Safisha banda lote kwa kutumia maji na dawa.
  4. Suuza na uache likauke.
  5. Puliza dawa ya kuua wadudu.
  6. Weka matandazo mapya, weka viombo vya kulishia na kunyweshea.

 

Exit mobile version